Projecten

PROJECTENFONTEIN 'DE HARPSPELER'


Opdrachtgever: Gemeente 's-Hertogenbosch


Betreft:  Advieswerkzaamheden


Periode:  Oktober 2015

De fontein wordt gevoed met grondwater uit een naastgelegen bronpomp. Dit water is ijzerhoudend en veroorzaakt een bruine laag op het natuursteen van de fontein.


De  opdrachtgever heeft ons gevraagd een degelijk advies uit te brengen om met minimale kosten maatregelen te treffen waardoor ijzerafzetting in de toekomst wordt voorkomen.


BLAUWALG BESTRIJDING VIJVER


Opdrachtgever: Aannemersbedrijf wegenbouw


Betreft:  Engineering en aanleg vijververversingsinstallatie


Periode:  Juli 2016

Bij de aanleg van een vijver in de openbare ruimte wordt verwacht dat bij een lage grondwwaterstand mogelijk schadelijke Blauwalg kan optreden.


In overleg met de aannemer en diens opdrachtgever is een instalatie ontworpen om dit te voorkomen.


De installatie bestaat uit een combinatie van een deepwell met een beluchtingssysteem wat temperatuur- en niveau gestuurd in- en uitschakelt.

Hierdoor wordt koud water vermengt met lucht wat een positieve werking op het voorkomen van Blauwalg heeft..

CIRCULATIESYSTEEM OPENBARE VIJVER


Opdrachtgever: Civieltechnisch Ingenieursbureau


Betreft:  Advieswerkzaamheden


Periode:  December 2015

De te realiseren vijver in een park wordt gevoed door een hemelwaterriool. Tiijdens droge perioden zakt het waterpeil in de vijver tot het grondwaterniveau. Zonder het treffen van maatregelen kan in warm en stilstaand water giftige blauwalg optreden wat gevaarlijk is voor mens en dier.


De vraagstelling was om een circulatiesysteem te ontwerpen en te beschrijven wat afdoende werkt om de vorming van Blauwalg in de warme en droge zomermaanden te beperken c.q. te voorkomen.

@ Inter Aqua B.V. 2020

KVK 65153111     

Kolgans 8    5221 GC    's-Hertogenbosch

T: 06-40 19 06 08