Onderhoud

ONDERHOUD

Zowel bestaande als nieuwe fontein- en pompinstallaties hebben met regelmaat onderhoud nodig. Afhankelijk van de door u gekozen software kan hiervan automatisch een doormelding naar uw basisstation worden gemaakt.


Inter Aqua kan het onderhoud van de complete fonteininstallatie voor u verzorgen. Onze servicediensten zijn deskundig opgeleid en uitgerust met alle benodigde apparatuur om gedegen onderhoud uit te voeren.

Indien gewenst kunnen wij keuringen en eventueel (winter-)opslag uitvoeren al dan niet in combinatie met een meerjarig onderhoudscontract.


Ook voor 24/7 storingen zijn wij inzetbaar.

ASSET MANAGEMENT

Wij adviseren opdrachtgevers om hun investeringskeuzes goed te onderbouwen. Fonteininstallatie zijn vaak grote investeringen en wanneer het bij deze keuzes gaat om activa met een lange levensduur willen bedrijven hun investeringen optimaliseren over de levensduur van de activa. De kosten van activa worden dan over de levenscyclus in kaart gebracht en kunnen verbeterd worden, een beter ontwerp leidt misschien wel tot lagere onderhoudskosten. Hier ligt de basis van het “life-cycle denken”.


Door middel van Asset Management kunnen wij de kosten van de gehele installatie vanaf het eerste gebruik tot en met de uiteindelijke sloop of vervanging inzichtelijk maken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat tijdens de inititatieffase door ons de kosten inzichtelijk worden gemaakt voor de exploitatie en het onderhoud. De achterliggende gedachte is om alle kosten over de gehele levensduur zo laag mogelijk te houden.


Hierin betrekken we ook elementen als veiligheid en milieu waardoor een levenscyclusbenadering ontstaat. Ook bestaande installaties kunnen op basis van deze methodiek geoptimaliseerd worden.


Laat u vrijblijvend door ons informeren over de mogelijkheden.

@ Inter Aqua B.V. 2020

KVK 65153111     

Kolgans 8    5221 GC    's-Hertogenbosch

T: 06-40 19 06 08