Home


Wij zijn een specialistisch bedrijf dat zich richt op fonteinen en andere vormen van speciale waterwerken. Wij adviseren opdrachtgevers over alle mogelijke technieken, ontwerpen de meest uiteenlopende creaties, leggen de fonteinen aan en onderhouden ze.


Al eeuwenlang zijn mensen gefascineerd door bewegend water in de openbare ruimte. Mensen spreken af bij een fontein, kinderen spelen tussen de sproeiers en bedrijfsterreinen  en parken worden vaak door spuitende fonteinen gemarkeerd.


Bij Inter Aqua voegen we de ervaring van vroegere tijden samen met huidige technieken van deze tijd om onder meer fonteinen, water-speelplekken en waterornamenten zo te ontwerpen en aan te leggen dat ze de unieke plek in de samenleving krijgen die ze verdienen. Voor het ontwerp van de fontein in samenhang met de openbare ruimte maken wij gebruik van erkende landschapsarchitecten.


De moderne fonteinen zijn complexe installaties en worden steeds vaker voorzien van licht, geluid en besturingssoftware.

Onze complete installaties worden uitgevoerd met moderne pomp- en filtersystemen, duurzame materialen en software waardoor ze ook interactief gemaakt kunnen worden. Hierbij is te denken aan (deels) bestuurbare fonteinen door in te loggen met een smartphone of via een informatiezuil naast de fontein.

Eventuele data- en verbruiksgegevens van de fonteininstallatie kunnen wij voor u aanleveren en koppelen met uw hoofdstation zodat u op afstand de gegevens beschikbaar heeft en u de fonteininstallatie kunt aansturen.


Op een soortgelijke manier kan ook een water-speelplek met speeltoestellen interactief worden aangelegd waardoor kinderen al spelend over de toepassingen van water kunnen leren.

Nederland wordt wereldwijd gezien als voorbeeld als het gaat om waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Echter onder Nederlanders is sprake van een opvallende ‘awareness gap’, een laag bewustzijn als het gaat om belangrijke functies van het waterbeheer, hoe ze worden uitgevoerd en door wie.

De vraag die hierbij naar voren komt is: hoe kan het publiek bewuster worden gemaakt van wat er bij komt kijken om het land droog en bewoonbaar te houden?


Door onze ruime ervaring in de grond-, weg- en waterbouwsector zijn wij in staat u hierin te adviseren.

Voorbeelden hiervan zijn onder andere:

  • Advisering en ontwerp landschapsinrichting in combinatie met waterpartijen, al dan niet voorzien van (interactieve) waterwerken;
  • Aanpassen openbaar rioolstelslel om hergebruik van water uit het hemelwateriool in waterwerken mogelijk te maken;
  • Advisering en aanleg van interactieve fonteinen en watewerken;
  • Het verzorgen van interactive informatiedisplays gerelateerd aan het waterbeheer.


Door onze waterwerken in een breder perspectief te plaatsen zijn wij in staat de bewustwording bij het publiek te vergroten.

BELEEFBAAR WATER


Bewegend water trekt een groot publiek aan en zal dat ook altijd blijven doen.

Inter Aqua draagt hieraan bij door unieke en spraakmakende objecten voor u te realiseren. Wij kunnen u van dienst zijn voor alles wat met water en pompen te maken heeft.


De huidige software en technieken stellen ons in staat om de installaties dusdanig uit te voeren dat het publiek hier interactief aan kan deelnemen, en fonteinen en waterwerken zelfs (deels) zelf kan besturen.


Te denken is bijvoorbeeld aan:

  • Een fontein waarvan het sproeibeeld en/of de kleurschakeringen van de ledverlichting door passanten aan te passen is met hun smartphone;
  • Een fontein die zijn sproeibeeld aanpast aan het aantal bezoekers;
  • Interactieve kolommen die met displays informatie verstrekken over de locatie of over het energieverbruik van de fontein;
  • Het bedienen van watergerelateerde componenten op een waterspeelplek.


Naast interactieve toepassingen kunnen wij uiteraard ook traditionele werkzaamheden voor u uitvoeren, zoals onder andere:

  • Het toepassen van circulatie- en beluchtingssystemen voor vijvers;
  • Het inventariseren en optimaliseren van  bestaande pompsystemen met moderne technieken en besturingssystemen.


Al deze technieken stellen ons in staat om waterwerken te ontwerpen waar het publiek het water echt waarneemt en beleeft, al dan niet op een interactieve wijze, vandaar onze kreet:


 BELEEFBAAR WATER!

@ Inter Aqua B.V. 2020

KVK 65153111     

Kolgans 8    5221 GC    's-Hertogenbosch

T: 06-40 19 06 08